Check out the latest information on popular Hokkaido Gourmet.♪

@keizou.kaneko instagram follow me (^^♪

Check out the latest information on popular Hokkaido sightseeing spot.

@keizou.kaneko instagram follow me (^^♪